Oficiální fanshop HC Stadion Litoměřice

Zákazník:  nepřihlášen |  registrace
Košík je prázdný
Fanshop nabídka
 
Nejnovější zboží
 
Nejprodávanejsi zboží
 
Fanshop info
 

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

HC Stadion Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická 215/28 , Litoměřice, 41201, IČ: 46769129 (dále jen "správce") o Vás zpracovává/bude zpracovávat osobní údaje (zejména kontaktní údaje), které jste správci poskytl či poskytnete, a to za účelem a v rozsahu nutném vzhledem k výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání správce. Vaše osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky) osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob.

Dále Vás tímto informujeme, že:

 • nejste povinen/povinna poskytnout správci jakékoliv údaje o své osobě; jste oprávněn/oprávněna odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytujete-li jakékoliv Vaše osobní údaje, činíte tak zcela dobrovolně;
 • svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat;
 • máte právo přístupu ke svým osobním údajům;
 • máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud zjistíte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení povinnosti správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává. V takovém případě máte dále právo požadovat, aby tyto osoby:
  1. se zdržely takového jednání, kterým porušují své povinnosti;
  2. odstranily takto vzniklý stav či poskytly na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;
  3. provedly opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné;
  4. zablokovaly nebo zlikvidovaly Vaše osobní údaje;
  5. zaplatily peněžitou náhradu, jestliže porušením povinnosti bylo porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
Poslední změna dokumentu: 02.08.2018, 15:04.

 kontakt: HC Stadion Litoměřice, z. s., Zahradnická 215/28, Předměstí, 412 01 Litoměřice   tel.: 777 214 930   email: fanshop@hclitomerice.cz