Shop SportsScouting

1. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Kupující může podat reklamaci také prostřednictvím pošty, a to zasláním reklamace na adresu:

SportsScouting, s.r.o.
Řipská 23
130 00 Praha

2. Každá reklamace musí mít řádně vyplněný formulář, který můžete stáhnout zde, a vyplněný formulář zašlete na adresu kasaly@sportsscouting.cz. Bez řádně vyplněného formuláře, nebude reklamace uznána.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne v zákonem stanovené době, tedy v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.

4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace uplatněná podnikatelem je vyřizována v co nejkratším termínu.

Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to na adresu elektronické pošty, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

5. Reklamace uplatněná spotřebitelem včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Tento reklamační řád se nevztahuje na zboží zakoupené na e-shopech jiných než firmy SportsScouting, s.r.o.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:

e-mailem: kasaly@sportsscouting.cz

písemně poštou na adrese: SportsScouting, s.r.o., Kardinála Berana 1157/32, 301 00 Plzeň

  • Under Armour
  • NHL
  • Pit bull
  • Yakuza
  • Thor
  • CCM
  • FC Jihlava
  • Fischer
  • Baurer

Registrujte se k odběru novinek

Chci odebírat newsletter a souhlasím
se zpracováním osobních údajů.